Privacy & cookies

PRIVACY & COOKIES

 Reikwijdte Privacy Policy

Onderhavige Privacy Policy geldt voor alle bezoekers van de website en de webshop van exclusieve.be.


Contactgegevens exclusieve.be

De website en webshop van exclusieve.be zijn eigendom van - en worden beheerd door -  Patrick Vanmeeren te 3620 Lanaken, Trossenhof 8, met ondernemingsnummer 0697.503.739.


Respect voor privacy

Wendy Penders & Patrick Vanmeeren (tevens genoemd: “exclusieve.be”) hecht grote waarde aan de privacy en de persoonsgegevens van alle gebruikers van haar website en webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan exclusieve.be verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

exclusieve.be zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

 

Gebruik van uw gegevens

Als u op de webshop van exclusieve.be een bestelling plaatst, heeft exclusieve.be uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om uw gebruik van de website en de webshop van exclusieve.be optimaliseren, kan exclusieve.be, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van exclusieve.be opslaan en bewaren. Hierdoor kan exclusieve.be haar website en webshop beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u via de website en/of via de webshop van exclusieve.be een account aanmaakt, bewaart exclusieve.be de door u doorgegeven informatie, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website en webshop van exclusieve.be bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie worden door exclusieve.be slechts voor intern beleid gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

 

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te zien, geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
U kan hiervoor contact opnemen via e-mail of per post.


Het delen van uw gegevens met derden

Uw gegevens worden in geen geval verkocht of op welke wijze dan ook overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden, met uitsluiting van hetgeen in de volgende paragrafen vermeld wordt.  exclusieve.be heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. exclusieve.be behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om u, bij een volgend bezoek aan de website en webshop van exclusieve.be te kunnen herkennen. Ook zijn cookies noodzakelijk voor bepaalde functionaliteiten van de webshop. Cookies stellen exclusieve.be in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot het identificeren van personen.

U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webshop van exclusieve.be toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.


Links

De website en webshop van exclusieve.be kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van exclusieve.be, zonder dat exclusieve.be ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. exclusieve.be is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is exclusieve.be aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.

Onderhavige Privacy Policy heeft slechts betrekking op de website en de webshop van exclusieve.be.


Wijzigingen Privacy Policy

exclusieve.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aan te passen, waarbij exclusieve.be uiteraard steeds in overeenstemming zal blijven met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Indien exclusieve.be de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste Privacy Policy. 

Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de Privacy Policy aan.


Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van exclusieve.be, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar exclusieve@telenet.be. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met exclusieve.be. De contactgegevens van exclusieve.be kan u terug vinden op onze website.